Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εταιρεία

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία «Goutos Properties» (Γούτος Κτηματαγορά) προσφέρει, από το 1986, ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας καθώς και στους τομείς των, Εκτιμήσεων, Κατασκευών και Χρηματοοικονομικών επενδύσεων.

Η ιδιοκτήτης Μάρθα Γούτου με την πολυετή της εμπειρία στον χώρο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών έχει δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο συμβούλων για την διαχείριση χαρτοφυλακίων Real Estate, Επενδύσεων, εκτιμητών ακινήτων, με σκοπό για την πλήρη και άμεση εξυπηρέτησή σας.

Ακολουθώντας την πετυχημένη πορεία του πρωτοπόρου Δημήτριου Γούτου που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της κτηματαγοράς, από το 1960, ενσωματώσαμε στην φιλοσοφία της εταιρείας μας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που εξελίσσονται, διευρύνονται, και εμπλουτίζονται διαρκώς, προσφέροντας τις καλύτερες λύσεις για εγγυημένες αγορές ή επενδύσεις, με βασικό γνώμονα πάντα το όραμα και την επιθυμία του πελάτη.

"Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάντοτε ειλικρινείς, επαγγελματίες και αξιόπιστοι απέναντι σας, σεβόμενοι τις ανάγκες και τις επιδιώξεις σας."


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εμπειρία των εξειδικευμένων συνεργατών μας (κτηματομεσίτες, οικονομολόγοι, χρηματοοικονομικοί, νομικοί, τεχνικοί και άλλοι σύμβούλοι) μας έχει αναδείξει σε απαραίτητους και επιτυχημένους συμβούλους στο πλευρό καθενός που επιθυμεί να επενδύσει στο χώρο της ακίνητης περιουσίας. Αφοσιωνόμαστε στον κάθε πελάτη μεμονωμένα, προσδίδοντας αξία στις μεταξύ μας σχέσεις. Πρωταρχικό μέλημα μας είναι ο πελάτης. Αναλύοντας με επιστημονική προσέγγιση τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη δημιουργούμε το ξεχωριστό προφίλ του και προτείνουμε συγκεκριμένες, συμβατές με αυτό λύσεις, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του. Ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών:

Έρευνα αγοράς για την επίτευξη των στόχων του πελάτη
Με κινητήρια δύναμη το εκτενές δίκτυο συμβούλων και συνεργατών μας επιτελούμε έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών που θα καλύψουν τις προσδοκίες των πελατών μας. Η βάση δεδομένων της εταιρείας μας περιέχει χιλιάδες επιλογές ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων τα οποία ανανεώνονται και εμπλουτίζονται σε καθημερινή βάση με νέα δεδομένα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η επίτευξη της άριστης σχέσης «ζήτησης- προσφοράς» με τους πιο συμφέροντες όρους για τις επενδυτικές βλέψεις του πελάτη μας. Η επιτυχία μας είναι αδιαμφισβήτητη και στον τομέα της σύναψης επωφελών συνεργασιών και εξεύρεσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στην κατηγορία των ακινήτων επαγγελματικής χρήσης.

Ολοκληρωμένες Νομικές υπηρεσίες
Η ολοκλήρωση της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών οι οποίες θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αγοράς / πώλησης χωρίς χρονοτριβές και σφάλματα. Το νομικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των πελατών μας από την αρχή της διαδικασίας, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του πελάτη με την ενημέρωσή του για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και συνεχίζει με ελέγχους τίτλων, οικοδομικές άδειες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, προσύμφωνα, συμβόλαια, έως και την διευθέτηση των φορολογικών θεμάτων που άπτονται της συναλλαγής.

Εκτιμήσεις - Πραγματογνώμονες Ακινήτων (BPOR's)
Αναλαμβάνουμε την ιδιαίτερα υπεύθυνη και σύνθετη εργασία της πραγματογνωμοσίνης του ακινήτου σας. Η σύνταξη της έκθεσης πραγματογνωμοσίνης του ακινήτου συμπεριλαμβάνει πληθώρα στοιχείων όπως τον έλεγχο της δόμησης, συντελεστή κάλυψης, ύψος, χρήση γης, κλπ., και αφετέρου την εμπορική του (αγοραία) αξία, τα οποία θα πρέπει να συνυπολογισθούν με προσοχή και ακρίβεια. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να ενημερώνουμε τον πελάτη για τυχόν συναλλαγές που έχουν γίνει στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου για να μπορεί να συνεκτιμήσει τα νέα δεδομένα στο ζητούμενο τίμημα πώλησης. Η εμπειρία μας στον χώρο των εκτιμήσεων αποτελεί εγγύηση για την αμερόληπτη, αδιάβλητη και αντικειμενική έκθεση εκτίμησης η οποία βασίζεται σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα (International Valuation Standards). Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα εκτιμήσεων ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, δασικών εκτάσεων, οικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, garage, αποθηκών κλπ).

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί στις πραγματογνωμοσύνες ακινήτων από την BPOR που είναι μέλος της National Association of REALTORS.

Επίσης είναι μέλος της Ε.Π.Π.Α. (Ένωσης μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνώμων Ακινήτων Ελλάδος).

bpor

Χρηματοδότηση αγοραπωλησίας - Δάνεια
Οι έμπειροι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν την εξεύρεση της ανταγωνιστικότερης λύσης για την τραπεζική χρηματοδότηση του υποψήφιου αγοραστή. Το ρητό μας είναι «Χαμηλό επιτόκιο- Γρήγορη αποπληρωμή», και ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του πελάτη μας. Οι συμβάσεις συνεργασίας που διατηρούμε με 10 τράπεζες μας επιτρέπουν να προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις για την σύναψη δανείου που θα διευκολύνει τον πελάτη μας χωρίς καμία δέσμευση ή επιβάρυνση εκ μέρους του.

Μελέτες σκοπιμότητας
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας για ακίνητα οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης, οικόπεδα κ.α. Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την αναλυτική εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου καθώς και τον εντοπισμό του ανταγωνισμού για την σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης του ακινήτου σύμφωνα με τις επιδιώξεις και προσδοκίες του ιδιοκτήτη.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Έλεγχος χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας, για την αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Συντονισμό μελετών και διοίκηση σχεδιασμού
  • Υπηρεσίες μίσθωσης
  • Ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης, από το σχεδιασμό ως την χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου.
  • Οικονομοτεχνική Ανάλυση Επένδυσης .
  • Στρατηγική μισθώσεων και μελέτη βέλτιστου μίγματος μισθωτών.
  • Μισθώσεις και πωλήσεις.

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύων καταστημάτων: έρευνα αγοράς για τη μίσθωση ή την αγορά των καταστημάτων, συντονισμό των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών, πολεοδομικό έλεγχο των ακινήτων, συντονισμό δημιουργίας concept, συντονισμό μελετών, διαδικασία δημοπράτησης για ανάθεση κατασκευής, έλεγχο ποιότητας και κόστους κατασκευής, διοίκηση.